Loader

dr n. med. Aleksandra Sender-Janeczek

specjalista periodontologii

Absolwentka Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W 2012 uzyskała tytuł  doktora nauk medycznych, a w 2015 tytuł specjalisty w zakresie periodontologii i chorób błon śluzowych jamy ustnej. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Periodontologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Należy do Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego (PTP) oraz European Federation of Periodontology. (EFP).

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych.

Certyfikaty

 

Certyfikaty